Služby první pomoci

nabízím:

služby zdravotníka zotavovacích akcí (tábory, školy v přírodě a další)

zdravotnické dozory (spotovní a kulturní akce, akce pro děti a pod.)

můžete mne vidět 2.6. na dětském dni v Lobezském parku v Plzni

stránka o mě a nabídka mých služeb