Kurzy první pomoci

nabízím ve solupráci se sarcr.cz kurzy první pomoci 

pro veřejnost nejrůznější organizace a školy 

pokud je kurz naplánovám je termín a místo kurzu uveden pod jeho popisem

možno naplánovat kurz na přání pro vaši skupinu osob


KURZ RESUSCITACE A DEFIBRILACE S  AED

4ti hodinový kurz kde Vás naučíme kvalitně resuscitovat a bezpečně použít automatizovaný externí defibrilátor v sopuladu s nejnovějšími doporučeními evropské resusucitační rady

Cena 600 Kč     Výstup: Potvrzení

kurz: 3.6.2026 od 16ti hodin Plzeň Doubravka přihláška


KURZ RESUSCITACE A DEFIBRILACE S  AED U DĚTÍ

4ti hodinový kurz kde Vás naučíme kvalitně resuscitovat a bezpečně použít automatizovaný externí defibrilátor v sopuladu s nejnovějšími doporučeními evropské resusucitační rady u dětských pacientů.

Cena 600 Kč     Výstup: Potvrzení


ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Základní kurz v rozsahu 8 hodin pro každého kdo chce vědět co dělat při život ohrožujících stavech.

Obsah: bezpečnost zachránce, přístup k bezvědomému, volání ZZS, resuscitace a defibrilace, masivní krvácení, dušení, mrtvice, infarkt, křečové stavy

Cena: 1200 Kč      Výstup: Potvrzení


PRVNÍ POMOC U DĚTÍ

V kurzu  v rozsahu 6 hodin se naučíte, jak reagovat v případě ohrožení zdraví dítěte a jak přivolat odbornou pomoc. Vyzkoušíte si poskytnout první pomoc při bezvědomí, zástavě dechu a oběhu a účinnou resuscitaci u dětí, seznámíte se s pomocí při dušení a dalších častých úrazových stavech.

Kurz se týká věkové kategorie od novorozenců do 15 let.

cena 800 Kč      Výstup: Potvrzení o absolvování kurzu


připravujeme:

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

Kurz v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví 106/2001 Sb.  je rozvržen do čtyř dnů, zahrnujících teorii a praxi.

Platnost průkazu je bez omezení (pokud nedojde ke změně legislativy), doporučujeme, opakovací školení kde Vás seznámíme s novinkami v legislativě a doporučeních evropské resuscitační rady.

Kurz bývá rozložen do dvou víkendů. Doporučujeme doplnit o lekci záchrany z vody

obsah: –

  • Základy stavby a funkce lidského těla
  • První pomoc – teoretická část
  • První pomoc – praktická část
  • Péče o nemocné
  • Základy zdravotnické dokumentace
  • Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
  • Hygiena a epidemiologie

       Výstup: průkaz ZZA a osvědčení

stránka o mě a nabídka mých služeb